Batata Palha KREKY Extra Fina 1kg

Batata Palha KREKY Extra Fina 100g

Batata Palha KREKY Tradicional 1kg

Batata Palha KREKY Tradicional 100g

Batata Ondulada KREKY 500g

Batata Ondulada KREKY 45g

Batata Palha Tradicional 500g

Batata Palha KREKY Tradicional 80g Premium

Batata Palha KREKY Tradicional 400g Premium

Batata Palha KREKY Tradicional 80g